Year: 2015

Arbitrajul un nou inceput

Legal Magazin Events a organizat conferința ARBITRAJUL – UN NOU ÎNCEPUT, care a avut loc pe data de 12 noiembrie 2015, în Amfiteatrul Alexandru Ioan Cuza, Camera de Comerț și Industrie a României.

Evenimentul și-a propus să prezinte o serie de aspecte practice ale Arbitrajului Internațional, precum și avantajele acestei forme de soluționare a disputelor. Conferința a creat un mediu deschis de discuții, reunind cei mai buni avocați din domeniu, precum și oameni de afaceri, instituții de stat, companii care au avut sau vor avea dosare de arbitraj comercial internațional.

Speakeri:

 • Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României
 • Ștefan Deaconu, Președintele Curții de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
 • Radu Merica, Președintele Camerei de Comerț Româno-Germane
 • Bazil Oglindă, membru al Colegiului Curții de Arbitraj Comercial și Managing Partner, Oglindă și Asociații – “Avantajele procedurii arbitrale”
 • Marius Iosif, Partner, Rădulescu & Mușoi – “Acțiunea în anularea hotărârii arbitrale”
 • Alina-Mioara Cobuz-Băgnaru, Avocat Coordonator, Cobuz & Asociații – “Particularități în administrarea probelor în arbitraj”
 • Cosmin Vasile, Avocat Asociat Coordonator, Zamfirescu Racoți & Partners
  Reprezentant al Ministerului Economiei / Autoritatea de Administrare a Activelor Statului

Teme de discuție:

 • Strategia de dezvoltare a Curții de Arbitraj Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României;
 • Rolul arbitrajului în protejarea investițiilor;
 • Care sunt avantajele procedurii arbitrale?;
 • Tendințe moderne în Arbitrajul Comercial Internațional;
 • Constituirea tribunalului arbitral și particularități ale desfășurării activității avocațiale în cadrul arbitrajului;
 • Actele și termenele procedurale în arbitrajul național și internațional.

Partenerii evenimentului: Oglindă & Partners, Rădulescu & Mușoi și Zamfirescu Racoți & Partners.

Conferința a fost organizată cu sprijinul Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Curtea de Arbitraj Internațional și AHK România.

Sursa:
https://legalmagazin.ro/lm-events-arbitrajul-un-nou-inceput/http://www.juridice.ro

Challenges of Doing Business in The Global Economy

„Challenges of Doing Business in the Global Economy” III, 22 mai 2015

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială

Università Degli Studi di Messina, Italia
Academia de Studii Economice din Moldova
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„Challenges of Doing Business in the Global Economy” III

Panelul Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial international

22 mai 2015

Lect. univ. dr. Cristina FlorescuRolul pro-activ al arbitrilor în managementul eficient al arbitrajului/ The Arbitrators’ Pro-Active Role in an Efficient Management

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, Riscul clauzelor inoperative în arbitrajul internaţional

Cosmin VasileImportanţa şi consecinţele alegerii tipului şi locului arbitrajului

Bazil OglindăCompetența tribunalului arbitral privind fapte extracontractuale în condițiile investirii tribunalului arbitral ca efect al unei clauze compromisorii

Valentin MirceaAlternative Dispute Resolution in the private enforcement of the competition law

Conf. univ. dr. Angela Mîţă-Baciu, Universitatea Petre Andrei din IaşiMăsurile asigurătorii în Regulile de arbitraj ale ICC / Emergency Measures on the ICC Rules of Arbitration

Cezara Constantinescu, avocat senior – Grigorescu, Ştefanică şi Asociaţii SPARL., Arbitrabilitatea cauzelor în care una dintre părţi este o societate în insolvenţă/ Arbitrability of cases in which one of the parties is a company undergoing insolvency proceedings

Dr. Alina Mioara Cobuz Bagnaru, Avocat Fondator şi Partener – S.C.P.A Cobuz şi Asociaţii, Importanţa administrării probelor în arbitrajul comercial internaţional.Examinarea şi cross-examinarea martorilor / The Importance of Taking Evidence in International Commercial Arbitration. Witness Examination and Cross-Examination

Alexandru GeorgescuInteresul recurgerii la arbitraj

Conf. univ. dr. Bazil OglindăExtinderea clauzei de arbitraj la terții nesemnatari ai convenției arbitrale în condițiile doctrinei grupului de societați

Av. Florin Irimia, Av. Daniela Ilinca, SCPA Ceparu și Irimia, Atenuarea caracterului administrativ al contractului de achiziție publică în procedurile arbitrale

Daniel-Mihail ŞandruReflecţii privind raţionalitatea hotărârii arbitrale

Dr. Ileana M. Smeureanu, Avocat asociat / Associate attorney, Jones Day (Paris), Determinarea si alocarea cheltuielilor arbitrale in arbitrajul ICC / Determination and Allocation of Costs in ICC Arbitration

Lucrările vor fi moderate de prof. univ. dr. Daniel-Mihai Şandru.

În cadrul acestei conferinţe va fi lansat volumul „Arbitrajul comercial. Jurisprudenţa adnotată şi comentată. 2004-2014” publicat de prof. Marin Voicu la Universul Juridic în 2014.

Parteneri media: JURIDICE.ro, avocatnet.ro, caleaeuropeana.ro, infolegal.ro, CurierulJudiciar.ro, iaduer.ro

Parteneri: Editura Wolters Kluwer – Revista română de dreptul afacerilor, Editura Universul Juridic, Editura Universitară.

Sursa:
http://www.romanianarbitration.ro/?p=1010

DOCUMENT
Programul Conferintei internationale – mai 2015

Arbitraj Comercial

Adiministrarea probelor în arbitrajul comercial

Importanţa administrării probelor în arbitrajul comercial internaţional. Examinarea şi cross-examinarea martorilor

1. Aspecte generale privind rolul experților în arbitraje

În cazul diferendelor mai mari, în special în sectorul construcțiilor și a proiectelor de infrastructură, părțile au tendința de a alege un arbitru, care pe parcursul procedurii este asistat de martori experți, iar rolul expertului reflectă în mare parte rolul acestuia în procedura în instanță. Acest parteneriat poate fi eficace dar trebuie strict controlat și de către avocați, pentru a evita procedurile de durată, ineficiente și costisitoare. Din păcate, în unele arbitraje s-a dezvoltat o practică nesănătoasă de angajare a experților numiți de părți, pentru derularea unor lupte antagoniste de lungă durată. În unele situații, fiecare din părțile aflate în dispută își angajează propriul expert parte, iar fiecare dintre aceștia își redactează propriul material de expertiză. Ulterior, aceste expertize sunt comparate în cadrul procedurii de arbitraj, iar Tribunalul Arbitral recomandă de multe ori experților aflați în dispută, să elaboreze o listă în care să identifice aspecte tehnice, și puncte cu care experții sunt de acord și aspecte tehnice cu care aceștia se află în dezacord. Uneori însă, în arbitrajele complexe pentru rezolvarea aspectelor tehnice în dispută aflate în dezacord, se angajează un al treilea expert, de data aceasta un expert neutru, care are rolul de a soluționa punctele în dezacord și de a-și exprima propria opinie. Este de la sine înțeles că o asemenea procedură descrisă implică costuri ridicate, extinde durata arbitrajului, ceea ce contrazice în final principiul celerității în arbitraj.

La începutul secolului al XIX-lea, instanțele aveau o abordare critică asupra mijloacelor prin care avocații încercau să utilizeze prezentarea martorilor experți ca mijloc de derutare a procesului și de câștigare a unui avantaj tactic.

Arbitrii se confruntă deseori cu un instrument avocățesc deghizat ca raport de expertiză, care nu conține nimic din însemnele independenței și este clar întocmit de avocați și avizat de către experți, în schimbul unui tarif substanțial. Pentru a adânci problema, rapoartele se suprapun deseori și au un volum imens, iar fiecare aspect de importanță mai mare sau mai mică este exprimat, fără a se concentra clar asupra aspectelor cheie în diferend.

2. Experții numiți de Tribunalul Arbitral

În acest sens, pentru evitarea situației în care experții parte încearcă să consolideze poziția uneia dintre părți, dar și în scopul reducerii costurilor și a stopării acestor lupte antagoniste, Tribunalul Arbitral poate recomanda părților să utilizeze experții numiți de Tribunal, spre deosebire de experții numiți de părți. Este o abordare care prezintă avantajul neutralității, în raport cu sistemul de numire a experților de către părți.

De exemplu, atât în sistemul românesc cât și în sistemul francez, un expert numit de instanță se alege dintr-o listă limitată de „experți aprobați/acreditați” atunci când devine clară necesitatea numirii unui expert în dispută. Este posibil ca acești experți să fie necesari, fie pentru a înainta un raport în care sunt descrise faptele, fie pentru a da un raport scris de natură tehnică. Rapoartele experților se supun comentariilor părților, iar dacă aceștia nu își păstrează neutralitatea și independența, ei sunt recuzați de către părți[1]. În cazul în care, părțile nu sunt satisfăcute de modul în care a fost redactat raportul, acestea pot solicita obținerea din partea judecătorului a unui raport suplimentar din partea expertului și într-o cauză complicată, poate fi convocat un complet de experți neutri pentru producerea unui raport comun[2].

Se creează multă confuzie atunci când, în îndeplinirea mandatului său de expert independent una din părți refuză să pună la dispoziția expertului, documente. Această tendință generează imense cheltuieli de resurse de timp și costuri juridice care ar putea fi ușor evitate, dacă ar exista o mai mare cooperare între părțile adverse și experții acestora, într-un stadiu anterior al audierii finale.

Precizăm că, mai multe Regulamente de Arbitraj au introdus în regulamentele lor posibilitatea numirii experților de către Tribunalului Arbitral. Menționăm cu titlu de exemplu: Regulamentul de Arbitraj ICC; Regulamentul de Arbitraj International AAA; Regulamentul de Arbitraj LCIA și Regulamentul de Arbitraj Uncitral. Conform Legii model și a Regulamentelor instituționale citate anterior, părțile pot avea îndoieli asupra unui expert numit de tribunal în cadrul unei audieri, dacă există dovezi în acest sens.

În 2015 a intrat în vigoare noul Regulament de Expertiză al Camerei Internaționale de Comerț care a înlocuit vechiul Regulament de Expertiză – din anul 2003, acest regulament având menirea de a clarifica și de a ajuta companiile, judecătorii, arbitrii și alte părți care utilizează serviciile unui expert, să rezolve disputele transfrontaliere[3].

ICC a utilizat Regulamentul de Expertiză în peste 350 de cazuri în ultimii 12 ani, cazuri în care s-au utilizat experți din toate domeniile, de la sectorul alimentar la cel financiar, sectorul construcțiilor sau cel energetic, transporturilor. Aceste servicii au fost solicitate de către părți din peste 50 de țări.

Regulamentul IBA privind administrarea probelor în arbitrajul comercial internațional („Regulile IBA”) promovează în mod activ utilizarea expertului numit de părți, dar propune o procedură care la primă vedere pare improbabil să aibă drept rezultat economisiri substanțiale de cost, din moment ce permite posibilitatea rapoartelor de expertiză ale experților numiți de părți, în dreptul la replică[4].

Prima parte a procedurii este foarte bună, stabilind reguli clare ale jocului. Tribunalul poate numi unul sau mai mulți experți care să raporteze cu privire la aspectele specifice după consultarea cu părțile. Expertul va fi numit conform termenilor de referință stabiliți de tribunal și transmiși și părților. Expertul trebuie să înainteze o declarație de independență tribunalului și părților, la adresa căreia părțile pot obiecta într-un termen stabilit de tribunal. Expertul poate solicita unei părți să îi furnizeze informații sau documente relevante și semnificative și să obțină accesul la proprietate sau la spații, în scopul inspecției în aceeași manieră ca și tribunalul arbitral. Toate informațiile și materialele furnizate expertului vor fi puse la dispoziția ambelor părți, iar acestea vor avea dreptul de a lua parte la orice inspectare a proprietății. Orice diferende privind dreptul expertului la accesul la informații, la documente sau proprietate vor fi soluționate de tribunal.

În momentul finalizării referinței, expertul va depune un raport scris către tribunal, care să includă o descriere a metodei, a dovezilor și a informațiilor utilizate pentru a ajunge la respectivele concluzii. O copie a acestui raport este apoi trimisă părților, care au drept de acces la toate elementele pe care s-a bazat expertul pentru a întocmi raportul și, la toate comunicările dintre expert și tribunal.

Părțile au un drept la răspuns fie prin depunere, fie printr-un raport al unui expert numit de părți. Expertul poate fi anchetat cu privire la constatările sale în cadrul unei audieri orale și cu privire la aspectele ridicate în depunerile de răspuns ale părților sau ale experților numiți de părți. În această ultimă etapă par să se năruiască eficiențele. Deși dreptul de a formula observații cu privire la raport este o garanție clară a principiului contradictorialității (principe de contradictoire), acestea vor fi limitate la depuneri. Noțiunea conform căreia părțile pot depune rapoarte ale experților numiți de părți, contrare concluziilor persoanelor numite de tribunal va avea drept rezultat, o reală „luptă a experților” pe care, prin numirea de către tribunal a acestora, se încearcă evitarea ei.

Deși majoritatea regulilor instituționale de arbitraj nu se pot pronunța cu privire la chestiunea discuțiilor experților pre-audiere, utilizarea acestora este expres abordată în Regulile IBA privind probele, astfel:

5(3) Tribunalul Arbitral poate să ordone, după bunul plac, ca orice experți numiți de părți care și-au depus rapoartele de expertiză pe chestiuni identice sau similare, să se întâlnească și să discute în acest sens. În cadrul întâlnirii, experții numiți de părți vor încerca să ajungă la un acord cu privire la aceste aspecte legale, în care aveau diferențe de opinie în cadrul Rapoartelor de expertiză, și vor înregistra în scris acele aspecte asupra cărora au căzut de acord”.

Această referință reflectă în mod clar utilizarea din ce în ce mai frecventă a acestor întâlniri în arbitrajul internațional. Totuși, este într-o anumită măsură incompletă prin faptul că nu abordează situația acordului (cu caracter obligatoriu sau nu) și prezența avocatului. Astfel, acestea ar trebui să fie abordate separat, chiar dacă Regulamentul IBA este încorporat în ordinul procedural al tribunalului.

Părțile și avocații acestora sunt frecvent atente la întâlnirile experților, temându-se că și concesia cea mai mică făcută în numele expertului acestora ar putea să le submineze speța, fie substantiv, fie strategic. De teamă că ar putea pierde controlul asupra propriului expert, avocatul legal, se știe, stabilește condiții privind întâlnirile sau, în cazuri rare, chiar instruiește pe expert să nu fie de acord cu nimic. Astfel de măsuri fac ca discuțiile pre-audiere să fie contraproductive și mai degrabă, cresc costurile prin stabilirea unor tarife ale experților, decât le diminuează, scăzând timpul petrecut în audiere. Arbitrii ar trebui să nu se teamă să penalizeze această conduită prin ordine procedurale cu referire la costuri, dacă aceștia consideră că un comportament al unei părți a fost obstructiv în mod deliberat.

3. Despre principiile codului deontologic al experților

Judecătorul englez Justice Cresswell la începutul anilor 1990 a căutat să găsească soluții la aceste probleme, prin stabilirea unui cod deontologic al experților, în baza opiniilor juridice din spețele anterioare. Acest cod este stabilit în Ikarian Reefer[5] și este o declarație clasică de bună practică pentru experți, în mod egal aplicabilă arbitrajului. Conținutul acesteia ar putea face parte din termenii de referință ai unui expert și ar putea fi inclus într-un ordin procedural. Mai exact se specifică:

 • Dovezile de expertiză ar trebui să fie produsul independent al expertului neinfluențat din punct de vedere al formei sau al conținutului de exigențele litigiului;
 • Martorul expert ar trebui să ofere asistență independentă tribunalului prin intermediul unei opinii obiective și imparțiale privind aspectele ce țin de propria expertiză și nu ar trebui să-și asume niciodată rolul unui avocat;
 • Martorul expert ar trebui să arate faptele sau ipotezele pe care se bazează opinia sa. Acesta nu ar trebui să omită luarea în considerare a faptelor materiale care ar putea să îi submineze opinia;
 • Martorul expert ar trebui să clarifice cazul în care o întrebare sau o chestiune iese din sfera sa de expertiză;
 • Dacă opinia unui expert nu este documentată corespunzător, pentru că acesta consideră că nu sunt disponibile suficiente date, atunci acest fapt trebuie arătat, cu mențiunea că opinia sa nu este decât una provizorie;
 • Dacă după schimbul de rapoarte un martor expert se răzgândește cu privire la un aspect semnificativ, atunci schimbarea de perspectivă ar trebui comunicată celeilalte părți fără întârziere și, dacă este cazul, tribunalului arbitral și
 • Orice documente menționate în probele expertului trebuie furnizate părții adverse în același timp cu schimbul de rapoarte.

4. Audierea martorilor în procesul ICSID

Precizăm că sediul materiei în acest sens se regăsește în Articolul 43(a) din Convenție; Regulile de arbitraj 24 și 33-36.

De regulă, înainte de audierea propriu-zisă în cadrul procedurii ICSID și nu numai, Tribunalul Arbitral transmite părților, prin intermediul unui Ordin Procedural un set de reguli, pe care părțile pot să comenteze și să își exprime propriul punct de vedere.

Acest schimb între părți și Tribunalul Arbitral, mijlocit prin intermediul secretariatului ICSID, are loc înainte de audierile de martori.

Acest set de reguli cuprinde printre altele:

 • Tribunalul nu va admite nicio mărturie sau alte probe care nu au fost depuse odată cu depunerile scrise, exceptând cazul în care Tribunalul Arbitral stabilește că acest lucru este cerut de circumstanțe.
 • Toate declarațiile martorilor sau rapoartele de expertiză vor fi semnate și datate de martorul factual sau expertul care le înaintează și vor avea atașate o copie a documentului de identificare a acestora.
 • În 60 de zile anterior datei de audiere probatorie, dar nu mai devreme de 60 de zile de la primirea declarațiilor scrise și a rapoartelor de expertiză, fiecare parte va identifica martorii factuali și martorii experți ai părții adverse (care au trimis declarații scrise și rapoarte de expertiză) pe care intenționează să îi interogheze încrucișat (cross-examinarea). La puțin timp după notificările părților, Tribunalul va indica martorii și experții nechemați de părți și pe care dorește să îi interogheze, dacă este cazul.
 • Întrucât au existat cazuri în practică de fraudă, în practică este recomandabil ca examinarea prin video-conferință să nu se permită.
 • Tribunalul poate ignora declarația unui martor sau a unui expert chemat să își depună mărturia la audiere și care nu se înfățișează la audiere, fără motive solide.
 • Martorii și experții vor fi examinați de fiecare parte sub controlul Tribunalului Arbitral[6]. Înainte de a aduce probe, martorii vor face declarația prevăzută în Regula de arbitraj ICSID 35(2)[7], iar experții vor face declarația prevăzută în Regula de arbitraj ICSID 35(3)[8]. Tribunalul Arbitral poate examina martorul sau expertul în orice moment pe parcursul procedurii orale.
 • Examinarea directă se va face în forma declarațiilor martorilor și a rapoartelor de expertiză. Totuși, partea care aduce martorul poate efectua o scurtă examinare directă. Sub rezerva instrucțiunilor Tribunalului Arbitral, nu va exista nicio limitare a sferei examinării încrucișate legată de conținutul declarației martorului sau a raportului de expertiză. Examinarea re-directă se va limita la subiectul examinării încrucișate.
 • Exceptând altă înțelegere între părți și Tribunalul Arbitral, martorii factuali nu vor avea permisiunea de a intra în camera de audiere înainte de a-și prezenta mărturia verbală. Potențiala sechestrare a martorilor experți se va discuta în cadrul conferinței telefonice organizaționale, anterioară audierii.
 • În cadrul acestei conferințe telefonice – se pot discuta și alte aspecte privind audierile, inclusiv posibilitatea participării martorilor la conferință.

5. Modul de abordare al unui diferend privind investițiile străine din perspectiva probatoriului[9]

 • Procedura derulării dezbaterilor orale se stabilește după terminarea procedurii scrise de către părți, împreună cu tribunalul arbitral, existând posibilitatea teleconferinței.
 • În raport de complexitatea cazului se stabilește durata audierilor, uzual între 3 și 5 zile a câte 8 ore în fiecare zi, împărțirea timpului global între cele două părți în cote egale, alocarea timpilor aferenți fiecărui capăt de cerere ce includ și timpii necesari pentru prezentarea dovezilor și audierea martorilor, în cazul audierii încrucișate timpii se stabilesc pentru fiecare parte. În situația depășirii timpilor conveniți inițial ei se deduc din timpii alocați susținerilor ce urmează. În caz de economisire, ei se adaugă la timpii aferenți susținerilor ulterioare.
 • Nu există o practică unitară a tribunalelor arbitrale privind dezbaterile orale. Tribunalul poate decide dacă audierea martorilor și a experților se face separat de susținerea pledoariilor finale ori, dacă audierea lor are loc în cadrul pledoariilor finale. Avocații trebuie să fie pregătiți pentru oricare dintre variante și trebuie să conducă foarte exact audierea martorilor și a experților, pentru a nu consuma timp suplimentar.
 • În procedura ICSID dezbaterile sunt înregistrate și la sfârșitul fiecărei zile de dezbatere, părților li se predă câte o copie cu transcrierea dezbaterilor, în care sunt menționați timpii consumați de fiecare parte.
 • Orice intervenție se cronometrează. În raport de timpul alocat și de nevoile efective, se poate recurge la tactica obligării adversarului să consume din timpul alocat pentru susținerile proprii prin intervenții pe procedură, pentru ca acesta să nu-și poată susțină integral pledoariile.
 • Nu există timpul necesar pentru prezentarea integrală a memoriului. Pledoariile se rezumă la prezentarea elementelor esențiale, împreună cu practica relevantă.
 • Aceste comentarii vizează dezbaterile orale aferente acțiunii în răspundere. Pentru acțiunea în despăgubiri, dezbaterile sunt mult mai tehnice, sunt purtate în principal de experții părților și vizează raportul de expertiză pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor.

6. Concluzii

Lupta experților, încrucișarea săbiilor din poziții consolidate, nu reprezintă calea cea mai eficientă de localizare a adevărului în materii științifice și tehnice complexe, în care tribunalul are nevoie de asistență. Totuși, există o gamă largă de instrumente și de tehnici puse la dispoziția arbitrilor, care să îi asiste în căutarea adevărului, în materiile invocate anterior și nu numai. Totuși, ar fi nerealist să se sugereze că aceste instrumente nu pot fi sabotate de intenția avocatului uneia dintre părți, de a stârni derută privind chestiunile, astfel căutând obținerea avantajului strategic.

Într-un astfel de caz, arbitrul ar trebui să clarifice că se așteaptă cooperare și că o conduită tactică având drept scop deraierea procesului, în tehnici inutile de tergiversare, trebuie penalizată sub aspectul costurilor.

* Extras din Revista Română de Dreptul Muncii nr. 6/2015, Ed. Universul Juridic.

[1] S.A. Saleh, Reflections on Admissibility of Evidence: Interrelation Between Domestic Law and International Arbitration (Reflecții privind admisibilitatea probelor: interrelația dintre legislația internă și arbitrajul internațional), Arbitration International, vol. 15, nr. 2, alin. 141-160 la p. 147.

[2] B.R.J. Spencer, Mischief and the Expert Witness (Scandalagiul și martorul expert), Arbitration, august 1991, alin. 185-186.

[3] Noul Regulament de Expertiză ICC intrat în vigoare în anul 2015 și înlocuiește vechiul Regulament de Expertiză ICC din 2003, acest Regulament se regăsește în limbile Engleză, Franceză și Spaniolă.

[4] Art. 6 – Experții numiți de părți.

[5] National Justice Compania Naviera SA v. Prudential Assurance Company Ltd (Ikarian Reefer) (1993) 2 Lloyd’s Rep, p. 68.

[6] Regula 35 (1) Convenția ICSID.

[7] Regula 35(2) Convenția ICSID: Înainte de a prezenta dovezi, fiecare martor va face următoarea declarație:

„Declar cu solemnitate, pe onoarea și conștiința mea, că voi spune adevărul și numai adevărul”.

[8] Regula 35(3) Convenția ICSID: Înainte de a da declarația, fiecare expert va face următoarea declarație:

„Declar cu solemnitate, pe onoarea și conștiința mea, că declarația mea va fi conformă cu propria credință sinceră”.

[9] 14 noiembrie 2013 Doru Băjan, www.juridice.ro

Descarcă articol
Contract constructii regulament FIDIC

Caracteristicile contractelor de construcții derulate sub regulamentul FIDIC

Contractul de construcţii este unic pentru că include multe aspecte specifice care derivă din chiar esenţa afacerii în construcţii, depinzând de mai mulţi factori a căror importanţă variază în funcţie de condiţiile prevăzute în fiecare contract.

Aceste aspecte au în vedere următoarele:

 • construcţia implică un site, fiind vorba de un prototip; construcţiile implică o sumă mare de bani necesară pentru derularea şi finalizarea lucrărilor;
 • investorii, din domeniul public sau din domeniul privat, au expectaţii în recuperarea investiţiilor la timp;
 • construcţiile au un mare impact asupra mediulului;
 • acestea implică aducerea împreună a numeroase persoane cu specializări diferite şi culturi diferite uneori, care trebuie să lucreze împreună pe toată durata proiectului, fără să fi avut o experienţă comună anterioară;
 • condiţiile interne sau externe – locale, politice şi meteorologice nu pot fi detectate decât în timp;
  calitatea proiectului şi specificaţiile tehnice au o mare importanţă în contract;
 • condiţiile meteorologice au o importanţă deosebită.

Din aspectele de mai sus pot deriva un număr mare de riscuri şi un mare număr de evenimente care pot ulterior influenţa programul de lucru în cadrul proiectului.

În contractele de construcţii părţile din contract sunt cunoscute sub denumirea de angajator (employer) şi antreprenor (contractor). În unele versiuni de contract este nominalizată şi a treia persoană, cunoscută sub denumirea de Inginer (Engineer) care este angajat şi plătit de către angajator şi care are rolul să acţioneze pentru acesta ca un administrator, în scopul derulării în bune condiţii a contractului.

Părţile în contractele FIDIC urmăresc proteguirea propriului interes: interesul contractorului este de a transmite cereri estimative beneficiarului, iar beneficiarul pare interesat în întârzierea rambursării sumelor datorate.

De multe ori, termenul de angajator include atât angajatorul (employer) cât şi inginerul (engineer). În contractele de construcţii sunt stipulate şi obligaţii de rezultat, enumeram în acest
sens: termene şi intervale concrete de timp pentru derularea relaţiei contractuale, date de finalizare, condiţii de calitate şi costuri.

OBLIGAȚIA DE A ACORDA ATENȚIE DEOSEBITĂ CLAUZELOR CONTRACTUALE

Acest lucru semnifică faptul că antreprenorul este obligat să deruleze activitatea sa în conformitate cu obligaţiile prevăzute în contract, iar beneficiarul este îndreptăţit să aibă acele rezultate în conformitate cu obiectul stabilit în contract şi cu obligaţiile la care s-a obligat antreprenorul. În aceste condiţii, considerăm că părţile sunt obligate să acorde o atenţie deosebită analizei clauzelor contractuale înainte de semnarea contractului, inclusiv să aibă în vedere clauza privind dreptul contractorului/antre prenorului de a suspenda munca în condiţii excepţionale şi să prevadă măsurile asigurătorii pentru protecţia ambelor părţi.

Există procese de arbitraj care derivă din modul diferit în care părţile interpretează îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prin înserarea în contracte a unor articole/clauze, care
conţin cuvinte inadecvate/ambigue în specificaţiile tehnice, creând dificultăţi în înţelegerea şi interpretarea ulterioară a contractului.

Sunt situaţii tipice care apar în contractele FIDIC, de exemplu, ca urmare a includerii în contracte a unor informaţii geologice şi tehnice inadecvate oferta antreprenorului/constructo
rului este subestimata iniţial din perspectiva costurilor şi a timpului. Inginerul pe de altă parte, urmăreşte proiectul iniţial şi respinge sistematic cererile constructorului, ceea ce provoacă pentru Antreprenor/Constructor pierderi regulate în fiecare lună. Ca urmare a lipsurilor financiare acumulate în aceste condiţii, Contractorul/Antreprenorul se afla într-o situaţie atât de dificilă, încât într-o primă fază reduce productivitatea şi mai târziu suspendă muncă, ceea ce conduce în final la o încălcarea contractuală.

PĂRȚILE ÎN CONTRACTELE FIDIC

Părţile în contractele FIDIC urmăresc proteguirea propriului interes: interesul contractorului este de a transmite cereri estimative beneficiarului, iar beneficiarul pare interesat în întârzierea rambursării sumelor datorate.

Prin prevenirea unui litigiu înţelegem evitarea situaţiei/situaţiilor în care un simplu dezacord între părţi se poate transforma într-un diferend periculos. Părţile trebuie să-şi
manifeste în mod egal voinţa în a se pune de acord şi a transforma dezacordul, într-un acord
prin voinţa comună.

Există trei etape în acest gen de contracte, prima etapă constă într-o
negociere directă, apoi în caz de eşec se apelează la mediere şi, în final, în cazul eşuării medierii se
deschide procedura arbitrală.

Multe din arbitraje derivă şi apar ca urmare a:

 • Aspectelor specifice derivate din întârzierea executării lucrărilor în contractele de construcţii;
 • Întârzieri în activitate, urmată de solicitări din partea antreprenorului pentru extinderea de
  timp;
 • Solicitarea costurilor de către antreprenor pentru întârzierile cauzate în activitatea derulată;

Alte cauze apărute sunt următoarele:

 • Întârzieri cauzate în executarea proiectului iniţial;
 • Ordinele de variaţie;
 • Întârzieri în luarea unor decizii din partea uneia dintre părţi;
 • Aprobări date cu întârziere;
 • Schimbări multiple în specificaţiile tehnice;
 • Întârzieri în producţie;
 • Lipsa de calitate – se dau numeroase corecţii în muncă;
 • Condiţiile de vreme;
 • Imprevizibilitatea;
 • Condiţiile tehnice;
 • Sub-contractori slabi pregătiţi;

Esenţa clauzei 20.1 are în vedere nu numai natura să contractuală1 ci şi dependenţa sa de alţi factori. Principiul clauzei constă în respectarea termenului de 28 de zile de către contractor pentru a da în rimul rând posibilitatea beneficiarului de a fi informat la timp cu privire la cererile  contractorului/beneficiarului şi despre natura acestor cereri. Aceste informaţii
dau posibilitatea beneficiarului să reacţioneze la aceste cereri la timp, reducând astfel pagubele şi
evitând costuri inutile.

În virtutea Convenţiei de la New York din 1958 sentinţele arbitrale pot fi investite în mai mult de 140
de jurisdicţii. Convenţia de la New York este considerată convenţia cheie pentru arbitrajul internaţional. În urma globalizării, dezvoltării proiectelor de infrastructură a crescut şi
numărul cazurilor de arbitraj derivate din aceste proiecte. Ca statistică la finalul anului 2012,
numărul cazurilor de arbitraj derulate sub Regulament ICSID ajungând la 5182.

Arbitrajele cu referire la invesţiile în alte state au revoluţionat procedura de arbitraj, incluzând interesul public, transparenta în procedura precum şi polemica politică a instituţiilor internaţionale
care presează statele să revoluţioneze mecanismul de procedura în ICSID cu referire în special la
grupurile de interese statale de care se lovesc investitorii străini la momentul iniţial a derulării
acestor investiţii3, însă şi ulterior pe parcursul derulării relaţiei contractuale.

1 Fidic Conditions of Contract, Clause 20.1: “ The notice shall be given as soon as practicable, and no later than 28 days after the Contractor became aware, or should become aware, of the event or circumstance”.
2 See the ICSID caseload- Statics – page 7 (available on the ICSID website)
3 A se vedea criza financiara din Argentina din anul 2001, nationalizarea din Venezuela si Bolivia, exproprierea din Rusia. A se vedea si suma acordata unui investitor in cazul ARB/06/11 – Occidental Petroleum orporation vs. The Republic of Ecuador (Award – October 5,2012)

O Profesie, două profesii, o mie şi una de profesii

Despre profesii sau pasiuni transformate în profesii s-a vorbit sau se va vorbi mereu sau nici măcar nu mai vorbim de ele. Ne găndim uneori cu măndrie sau cu aroganţă că ceea ce facem noi este important, este plin de substanţă şi că poate ceilalţi nu înţeleg ce deosebiţi suntem noi la locul de muncă. Interesant este că, am dorit să scriu acest lucru plasăndu-mă în centrul axei, dorind să explic celor din jurul meu ce reprezintă profesia de avocat, încercănd să le polarizez atenţia sau să-i impresionez poate, şi totuşi paradoxul s-a produs, am vrut să fac exact ceea ce critic acum, să laud profesia sau poate să impresionez fără să văd miezul sau baza, adică ce este important în orice profesie şi ce trebuie să facem să fim măndri permanent de ceea ce facem.

Continue reading “O Profesie, două profesii, o mie şi una de profesii”

Casatoria de proba – avantaje si dezavantaje

Casatoria de proba este varianta la care apeleaza mai ales femeile independente din punct de vedere profesional si financiar si care vor sa verifice, pe termen scurt, daca nu cumva casatoria le-ar putea limita ascensiunea profesionala. In incercarea de a-si pastra (in aparenta) independenta, cei doi parteneri se simt responsabili doar din punct de vedere moral si sentimental, fara sa se gandeasca si la implicatiile juridice ale acestei legaturi. De multe ori, chiar daca partenerii vor sa se casatoreasca, amana intr-atat momentul, incat aproape ca uita cu totul de el.

Continue reading “Casatoria de proba – avantaje si dezavantaje”

Premiul de Excelenţă în Dezvoltarea Profesiei de Avocat – Arbitraj național și internațional

Legal Magazin Events a organizat prima ediţie a Galei Lady Lawyer, pe 24 octombrie 2014, la Hotel Howard Johnson din Bucureşti. Gala Lady Lawyer a reprezentat o premieră pe plan național şi a celebrat doamnele avocat care au reuşit să se impună de-a lungul timpului în această profesie, să evidenţieze cariere de succes, dar şi să reliefeze faptul că, în România, femeile sunt o adevarată forţă în avocatură.

Continue reading “Premiul de Excelenţă în Dezvoltarea Profesiei de Avocat – Arbitraj național și internațional”