Challenges of Doing Business in The Global Economy

„Challenges of Doing Business in the Global Economy” III, 22 mai 2015

Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir – Institutul de Cercetări Ştiinţifice Interdisciplinare, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, în colaborare cu Academia Română – Institutul de Economie Mondială

Università Degli Studi di Messina, Italia
Academia de Studii Economice din Moldova
Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

„Challenges of Doing Business in the Global Economy” III

Panelul Lumea afacerilor şi arbitrajul comercial international

22 mai 2015

Lect. univ. dr. Cristina FlorescuRolul pro-activ al arbitrilor în managementul eficient al arbitrajului/ The Arbitrators’ Pro-Active Role in an Efficient Management

Conf. univ. dr. Nicolae Ploeşteanu, Universitatea Petru Maior, Târgu Mureş, Riscul clauzelor inoperative în arbitrajul internaţional

Cosmin VasileImportanţa şi consecinţele alegerii tipului şi locului arbitrajului

Bazil OglindăCompetența tribunalului arbitral privind fapte extracontractuale în condițiile investirii tribunalului arbitral ca efect al unei clauze compromisorii

Valentin MirceaAlternative Dispute Resolution in the private enforcement of the competition law

Conf. univ. dr. Angela Mîţă-Baciu, Universitatea Petre Andrei din IaşiMăsurile asigurătorii în Regulile de arbitraj ale ICC / Emergency Measures on the ICC Rules of Arbitration

Cezara Constantinescu, avocat senior – Grigorescu, Ştefanică şi Asociaţii SPARL., Arbitrabilitatea cauzelor în care una dintre părţi este o societate în insolvenţă/ Arbitrability of cases in which one of the parties is a company undergoing insolvency proceedings

Dr. Alina Mioara Cobuz Bagnaru, Avocat Fondator şi Partener – S.C.P.A Cobuz şi Asociaţii, Importanţa administrării probelor în arbitrajul comercial internaţional.Examinarea şi cross-examinarea martorilor / The Importance of Taking Evidence in International Commercial Arbitration. Witness Examination and Cross-Examination

Alexandru GeorgescuInteresul recurgerii la arbitraj

Conf. univ. dr. Bazil OglindăExtinderea clauzei de arbitraj la terții nesemnatari ai convenției arbitrale în condițiile doctrinei grupului de societați

Av. Florin Irimia, Av. Daniela Ilinca, SCPA Ceparu și Irimia, Atenuarea caracterului administrativ al contractului de achiziție publică în procedurile arbitrale

Daniel-Mihail ŞandruReflecţii privind raţionalitatea hotărârii arbitrale

Dr. Ileana M. Smeureanu, Avocat asociat / Associate attorney, Jones Day (Paris), Determinarea si alocarea cheltuielilor arbitrale in arbitrajul ICC / Determination and Allocation of Costs in ICC Arbitration

Lucrările vor fi moderate de prof. univ. dr. Daniel-Mihai Şandru.

În cadrul acestei conferinţe va fi lansat volumul „Arbitrajul comercial. Jurisprudenţa adnotată şi comentată. 2004-2014” publicat de prof. Marin Voicu la Universul Juridic în 2014.

Parteneri media: JURIDICE.ro, avocatnet.ro, caleaeuropeana.ro, infolegal.ro, CurierulJudiciar.ro, iaduer.ro

Parteneri: Editura Wolters Kluwer – Revista română de dreptul afacerilor, Editura Universul Juridic, Editura Universitară.

Sursa:
http://www.romanianarbitration.ro/?p=1010

DOCUMENT
Programul Conferintei internationale – mai 2015