Publicatii

 • CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOTIUNEA DE ARBITRAJ” – 4 pagini, Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, Revistă de teorie şi practică judiciară editată de INPPA, Anul III, 3/2007.
 • SUPORTUL DE CURS DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUĂ – organizator Baroul Bucureşti, “ARBITRAJUL – ALTERNATVĂ LA JUSTIŢIA STATALĂ” – partea I, Despre arbitraj in general – 15 pagini.
 • SUPORTUL DE CURS DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUĂ – organizator Baroul Bucureşti, “ARBITRAJUL – ALTERNATVĂ LA JUSTIŢIA STATALĂ” – partea a II a, Despre cererea de arbitraj, Întămpinarea şi Cererea reconvenţională – 25 pagini
 • SUPORTUL DE CURS DE FORMARE PROFESIONALA CONTINUĂ – organizator Baroul Bucureşti, “ARBITRAJUL – ALTERNATVĂ LA JUSTIŢIA STATALĂ” – partea a III a, Constituirea Tribunalului Arbitral, Alegerea arbitrilor în alte ţări, drept comparat, speţe. – 21 pagini
 • “EMIGRAREA UN NOU ÎNCEPUT”, Revista Avantaje, anul 2004, 3 pagini.
 • “LEASINGUL ÎN ROMĂNIA” – SEMINAR ANUL 2002, PIAŢA DE LEASING ÎN ROMĂNIA, ediţia I, “CONTRACTUL DE LEASING, CLAUZE SPECIALE”, 10 pagini
 • “CĂSĂTORIA DE PROBĂ – AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE”, Revista Avantaje, 4 pagini, anul 2001.
 • INTERNATIONAL BUSINESS LAWYER 2002, “MODIFICATIONS TO ROMANIAN PRIVATISATION LEGISLATION – CASE STUDIES”, 5 pagini.
 • BALKAN LEGAL FORUM 2006, “CONTAMINATED SITES AND WASTE REGULATION”, 15 pagini.
 • “TUNING INTO THE EU”, EASTERN EUROPEAN FORUM NEWSLETTER, 2000, 3 pagini.
 • FOREIGN LAW YEAR IN REVIEW – 2001, “CENTRAL EUROPEAN LAW”, 30 pagini.
 • “ADOPTIONS IN ROMANIA”, IBA ANNUAL CONFERENCE, PRAGUE 2005, LEGAL PRACTICE DIVISIONS, 15 pagini
 • Mediation – a new alternative for the resolution of legal disputes in Romania – article in Mediation News – volume 6 number 1, September september 2010
 • “E-commerce”, publicat de Internet Securities, (Ianuarie 2001)
 • “Cadrul Legal al Arbitrajului” publicat in Eastern European Forum Newsletter, vol. 10, No. 2 (Nov. 2000)
 • “Procesul de autorizare a unei societati de valori mobiliare” publicat intr-o colectie de articole 1998
 • “Consultanta juridica” in Tribuna Economica No. 9/2002; 16/2002; 17/2002
 • Revista Piata Financiara – anul 2004, anul 2005