Tag: contracte FIDIC

Prescripția dreptului material la acțiune al antreprenorului în contractele FIDIC roșu

Prezentul articol isi propune sa raspunda urmatoarelor intrebari:

  • Care este termenul de prescriptie a dreptului material la actiune al Antreprenorului aplicabil unui Contract FIDIC 1999 Cartea Rosie?
  • De cand incepe sa curga acest termen de prescriptie a dreptului material la actiune?
  • CAD este de natura sa suspende sau sa intrerupa termenul de prescriptie a dreptului material la actiune?
  • Ce trebuie sa stie Antreprenorul?

Baza legala

Potrivit Sub-clauzei 20.1 din Conditiile Generale de Contract pentru Constructii (CGC) pentru cladiri si lucrari ingineresti proiectate de catre Beneficiar FIDIC 1999 Cartea Rosie – Reclamatiile/Revendicarile Antreprenorului:

“Daca Antreprenorul se considera indreptatit la orice prelungire a Duratei de Executie si/sau la orice plata suplimentara, potrivit prevederilor oricarei Clauze ale prezentelor Conditii sau altfel in legatura cu Contractul, Antreprenorul va transmite Inginerului o instiintare in care sa descrie evenimentul sau circumstanta care a generat reclamatia. Instiintarea va fi transmisa fara intarziere, in termen de 28 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunostinta sau ar fi trebuit sa ia cunostinta de acest eveniment sau aceasta circumstanta.

Daca Antreprenorul nu reuseste sa transmita o instiintare de reclamatie in acest termen de 28 de zile, Durata de Executie nu va fi extinsa, Antreprenorul nu va fi indreptatit la plata suplimentara, iar Beneficiarul va fi eliberat de orice responsabilitate in legatura cu reclamatia. In celelalte cazuri, urmatoarele prevederile ale prezentei Sub-Clauze se vor aplica.

Antreprenorul va transmite, de asemenea, orice alte notificari solicitate prin Contract si documente justificative ale reclamatiei, toate in functie de relevanta cu evenimentul sau circumstanta.

Antreprenorul va pastra, fie pe Santier, fie in alt loc acceptat de catre Inginer, toate inregistrarile curente pe perioada Contractului care pot fi necesare pentru a fundamenta orice reclamatie. Fara sa recunoasca responsabilitatea Beneficiarului, Inginerul poate, dupa primirea unei instiintari potrivit prevederilor prezentei Sub-Clauze, monitoriza pastrarea acestor inregistrari si / sau dispune ca Antreprenorul sa pastreze si inregistrari curente suplimentare. Antreprenorul va permite Inginerului sa verifice toate aceste inregistrari si (daca se dispune) va transmite Inginerului copii ale acestora.

In termen de 42 de zile de la data la care Antreprenorul a luat cunostinta (sau ar fi trebuit sa ia cunostinta) de acest eveniment sau aceasta circumstanta care a generat reclamatia, sau in alt termen propus de catre Antreprenor si aprobat de Inginer, Antreprenorul va trimite Inginerului o reclamatie pe deplin detaliata care va include toate detaliile justificative referitoare la motivul reclamatiei si la prelungirea perioadei de executie si / sau si / sau platile suplimentare reclamate.

Daca evenimentul sau circumstanta care au generat reclamatia au un efect continuu, atunci: (a) aceasta reclamatie pe deplin detaliata va fi considerata interimara; (b) Antreprenorul va trimite in continuare, lunar, reclamatii interimare, care sa prezinte intarzierile cumulate si / sau valorile reclamate, impreuna cu detaliile pe care Inginerul le poate solicita in mod rezonabil; si (c) Antreprenorul va trimite o reclamatie finala in termen de 28 de zile de la sfarsitul producerii efectelor generate de acest eveniment sau circumstanta, sau in alt termen propus de catre Antreprenor si aprobat de Inginer.

In termen de 42 de zile de la primirea unei reclamatii sau a oricaror detalii suplimentare de justificare a unei reclamatii anterioare, sau in alt termen propus de catre Inginer si aprobat de Antreprenor, Inginerul va raspunde printr-o aprobare, sau printr-o respingere cu comentarii detaliate. De asemenea, el poate solicita orice detaliu suplimentar necesar, dar, in acest termen, va transmite oricum raspunsul sau referitor la principiile care au fundamentat reclamatia.

Fiecare Certificat de Plata va include acele sume aferente oricarei reclamatii care, in mod rezonabil, sunt confirmate ca fiind datorate potrivit prevederilor relevante din Contract. Pana cand detaliile furnizate sunt suficiente pentru a confirma, in cazul in care confirma, intreaga reclamatie, Antreprenorul nu va fi indreptatit decat la plata acelei parti a reclamatiei pe care a reusit sa o fundamenteze.

Inginerul va actiona in conformitate cu prevederile Sub-Clauzei 3.5 [Hotarari]
pentru a conveni sau a hotari asupra (i) unei prelungiri (daca este cazul) a Duratei de Executie (inainte sau dupa expirarea acesteia), potrivit Sub-Clauzei 8.4 [Prelungirea Duratei de Executie], si / sau (ii) unor plati suplimentare (daca este cazul) la care Antreprenorul este indreptatit potrivit prevederilor Contractului.

Cerintele prezentei Sub-Clauze se adauga la cerintele altor Subclauze care se pot aplica unei reclamatii. Daca Antreprenorul nu reuseste sa respecte prevederile prezentei Sub-Clauze sau ale altei Sub-Clauze in legatura cu o reclamatie, orice prelungire de timp si / sau plata suplimentara va tine cont (daca este cazul) de masura in care procesul de investigare adecvata a reclamatiei a fost impiedicat sau prejudiciat de acest esec al Antreprenorului, cu exceptia cazului in care reclamatia este respinsa potrivit prevederilor celui de-al doilea paragraf al prezentei Sub-Clauze.”

Doctrina si practica judiciara au stabilit ca principiile dreptului civil sunt aplicabile Contractului incheiat intre Beneficiar si Antreprenor.

Astfel, unui contract FIDIC Rosu incheiat in Romania i se vor aplica dispozitiile legale privitoare la prescriptia dreptului material la actiune (Decretul-Lege 167/1958 privind prescriptia extinctiva si ale Codului Civil din 1864 sau ale Noului Cod Civil).

Atat potrivit vechii, cat si potrivit noii reglementari, termenul de prescriptie a dreptului material la actiune al Antreprenorului este de 3 ani. Noul Cod Civil prevede insa si faptul ca partile pot stabili un alt termen de prescriptie.

Nasterea dreptului la actiune potrivit Sub-clauzei 20.1 FIDIC CGC:

Opinam ca termenul de prescriptie incepe sa curga in momentul in care Antreprenorul transmite Inginerului instiintarea in care descrie evenimentul sau circumstanta care a generat reclamatia.

Cazurile de suspendare si de intrerupere a cursului termenului prescriptiei sunt clar si limitativ prevazute de lege. Procedura in fata CAD nu este prevazuta ca fiind un caz de suspendare sau intrerupere a cursului prescriptiei extinctive. Concluzionam, asadar, ca procedura in fata CAD nu este de natura nici sa suspende si nici sa intrerupa termenul prescriptiei extinctive, aceasta din urma fiind intrerupta doar prin introducerea unei cereri de arbitrare.

Astfel, Antreprenorul trebuie sa depuna cererea de arbitraj in decursul a 3 ani din momentul transmiterii revendicarii sale. In sens contrar, revendicarea si costurile aferente acesteia pot fi respinse de catre Tribunalul Arbitral ca fiind prescrise.

Autor: Laura Anghel | Associate Lawyer | Cobuz & Asociatii