CNCF CFR
Cobuz & Asociaţii reprezintă CNCF CFR într-un arbitraj de 160 milioane de euro

 • Cobuz şi Asociaţii reprezintă CNCF CFR într-un arbitraj de 160 milioane de euro, aflat pe rolul Curţii Internaţionale de Arbitraj Paris. SCPA Cobuz & Asociaţii reprezintă şi asistă interesele CNCF CFR SA în dosarul de arbitraj instuţionalizat – ICC Paris 18.473/GZ PORR Bau GmbH vs. National Railway Company of Romania (CNCF CFR SA) – dosar de arbitraj în care suma în dispută a părţilor implicate în dosarul în arbitraj totalizează suma de 160 milioane de euro.

Descarca comunicat [ PDF ]

FONDUL PROPRIETATII DE STAT, AUTORITATEA PENTRU PRIVATIZARE SI ADMINISTRAREA PARTICIPATIILOR STATULUI, AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI:

 • Consultanti legali permanenti in problematica specifica pre si post privatizare; reprezentare in dosare de arbitraj ad-hoc si institutionalizat, la Curtea Internationala de Arbitraj – Paris; Viena; Londra, Osaka, Geneva si la Curtea de
 • Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Bucuresti; In 2010 s-a obtinut prin actiunea in anulare, anularea sentintei arbitrale data impotriva statului roman in favoarea fratilor GAVAZZI, proces care a avut ca obiect suma de 14.000.000 USD.
 • reprezentare AVAS in procesul de arbitraj AVAS vs. Transworld Fertilizers Holding – proces derulat sub Regulament ICC, cu sediul la Paris – proces castigat in favoarea AVAS prin tranzactie –
  reprezentare AVAS in procesul de arbitraj Agrana Zucker vs. AVAS – proces derulat sub Regulament ICC, loc al arbitrajului Paris – proces castigat de societatea de avocatura pentru AVAS prin reducere pretentii
 • Reprezentare AVAS in procesul de arbitraj AVAS vs. ASCOP – proces derulat sub Regulament ICC – locul arbitrajului Paris- – proces castigat de societatea de avocatura in favoarea AVAS;
  Reprezentare AVAS in procesul de arbitraj Mytilineos vs. AVAS –proces derulat sub Regulament Uncitral derivat din contractul de privatizare, –loc al arbitrajului Paris- proces castigat in favoarea AVAS;
 • Reprezentare AVAS in procesul de arbitraj AVAS vs. Koyo Seiko – proces derulat sub Regulamentul de Arbitraj din Osaka-derivat din contractul de privatizare, loc al arbitrajului Osaka- incheiat prin tranzactie;
 • Reprezentare AVAS in procesul de arbitraj AVAS vs. Mytilineos si Thoriki – proces derulat sub Regulament Uncitral – loc al arbitrajului Londra – proces castigat
 • Reprezentare AVAS in procesul de arbitraj AVAS vs. SC ZANKL GmbH si Maieran –proces derivat din contract de privatizare – derulat sub Regulament CAB Bucuresti, proces castigat de societatea de avocatura in favoarea AVAS

MINISTERUL DE FINANTE

 • implicarea in cadrul unui consortiu international, in proiectul “Legal Adviser on Retainer”, finantat din fonduri Phare, avand ca obiectiv acordarea de consultanta in domeniul privatizarii; consultanta in vederea
 • recuperarii creantelor bugetare restante ale unor societati comerciale cu capital majoritar de stat;

BERD, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

 • consilier local in pregatirea achizitiei unui procent semnificativ al unei societati listate la Bursa de Valori Bucuresti (in colaborare cu firma de avocatura Linklaters & Paines, Londra si KPMG Bucuresti) prin procedura transferului direct notificata la CNVM;

Renault, (prin Pluri Consultans Romania)

 • consultanta cu privire la clauzele sociale negociate cu Fondul Proprietatii de Stat in vederea achizitionarii pachetului majoritar de actiuni la Automobile Dacia Pitesti;

Termomeccanica Italia

 • reprezentare si asistare in procese internationale de arbitraj in baza Regulamentului Fidic Rules. Arbitraj in Elvetia. Reprezentare si asistare in procese comerciale in fata instantelor din Romania privind executarea scrisorilor de garantie bancara.

DePfa AG (societate din holdingul german DePfa Deutsche Pfandbrief AG)

 • consiliere locala in achizitia societatii Catalina Securities din Romania (consilierul international cu care s-a colaborat fiind Pavelic & Levites PC New York);
 • consiliere permanenta in alte activitati desfasurate de acest grup in Romania, incluzand proiecte de investitii imobiliare; consultanta si asistenta pentru constituirea Fondului inchis de investitii DePfa Money Market-Romania;

CENTRUM LOGISTIC S.R.L.

 • reprezentare firma belgiana in calitate de asociat unic in proces de arbitraj international – Curte de Arbitraj Bucuresti – proces derivat din contract de inchiriere; reprezentare societatii in proceduri de actiuni in anulare in fata Curtii de Apel Bucuresti impotriva unor sentinte arbitrale pronuntate in Romania.

Uniunea Nationala A Practicienilor In Reorganizare Si Lichidare

 • reprezentare in litigii de contencios administrativ in fata instantelor de drept comun din Romania

Finansbank S.A.

 • reprezentare in litigii civile, consultanta in redactarea contractelor bancare; consultanta in domeniul dreptului concurentei; consultanta in domeniul dreptului muncii;

BANCA TURCO-ROMÂNĂ

 • consultanta privind infiintarea fondului deschis de investitii si a unei societati de administrare a investitiilor;

Long Whorf Holding Inc

 • consultanta in vederea preluarii unei societati comerciale romanesti specializata in industria sticlariei, redactarea de contracte comerciale;

CORMAY AG

 • asistenta in pregatirea si participarea la evenimentele corporative (adunarile generale ale actionarilor si consiliile de administratie); reprezentare in litigii comerciale (convocare AGA, anulare hotarare AGA etc);

Eczacibasi Pharmaceuticals CO

 • asistenta in procesul de infiintare a unei reprezentante in Romania; asistenta permanenta pentru activitatile desfasurate de aceasta companie in Romania inclusiv asistenta pentru pregatirea si participarea la evenimentele corporative (Adunarea Generala a Actionarilor, Consilii de Administratie);

EDITURA ALL

 • reprezentare in litigii comerciale (anulare hotarari AGA, excludere asociat etc); consultanta in domeniul dreptului muncii; asistenta in pregatirea si participarea la evenimentele corporative (adunarile generale ale actionarilor si ale consiliilor de administratie);

OBERON S.A.

 • asistenta si consultanta comerciala acordata in procesul de preluare a unei societati romane specializata in productia de sticla de catre un investitor american; due-diligence, participare la procedura de restructare a resurselor umane in baza legii;

IAIFO ZALĂU

 • reprezentare in cadrul procedurii de executare cambiala; asistenta in negocierile vizand stingerea pe cale amiabila a unui litigiu comercial; consultanta in domeniul dreptului muncii;

Bussines Information Systems

 • asistenta in pregatirea si participarea la evenimentele corporative (adunarile generale ale actionarilor si consiliile de administratie); reprezentare in litigii civile; consultanta in materia dreptului proprietatii intelectuale; asistenta in domeniul dreptului muncii;

Rhombus Asset Management

 • crearea unei subsidiare in Romania si asistenta in vederea finantarii si incheierii de contracte in cadrul unui proiect imobiliar de cca. 15,2 milioane USD cu implicarea operatorului GSM Vodafone; asistenta si consultanta specifica in redactarea si incheierea contractelor de antrepriza generala si pe faze/nivele de executie;