Arbitraj Comercial Intern și Internațional

Arbitraj Comercial Intern și Internațional – activități desfășurate:

 • Reprezentare si asistenta in arbitraje desfasurate sub Regulile de Arbitraj ICC Paris- derivate din contracte de privatizare, locul arbitrajului Paris, Londra, Geneva, Zurich, Viena, Berlin.
 • Reprezentare si asistenta in litigii desfasurate sub Regulile de Arbitraj UNCITRAL derivate din contracte de consultanta; locul arbitrajului Viena, Londra, Bucuresti.
 • Reprezentare si asistenta in arbitraje desfasurate sub Regulile de Arbitraj Fidic- derivate din contracte de infrastructura, locul arbitrajului Paris, Geneva, Zurich.
 • Reprezentare si asistenta in arbitraje desfasurate sub Regulile de Arbitraj Bucuresti- derivate din contracte de constructii, consultanta, locatiune, media.
 • Reprezentare si asistenta in procedura DAB – aplicata in cadrul proiectelor de infrastructura derulate sub Regulamentul Fidic;
 • Reprezentare si asistenta in cadrul actiunilor in anulare a sentintelor arbitrale, Bucuresti, Geneva, Paris, Zurich, Berlin, Londra, Viena.
  Redactarea contractelor comerciale in care se insereaza clauza compromisorie;
 • Redactare compromis;
 • Reprezentare si asistare in procedura de exequator a sentintelor derivate din dreptul comercial, familiei;
 • Recunoasterea si punerea in executare a sentintelor arbitrale pe teritoriul altor state, Grecia, Italia, Franta, Finlanda, Elvetia, Ungaria.

Articol tematic blog:
PARTICULARITĂȚI ÎN ADMINISTRAREA PROBELOR ÎN ARBITRAJ

Echipa COBUZ

Arbitraj Comercial Intern și Internațional

Lucrarea “Arbitrajul ad-hoc conform regulilor Comisiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International” abordează un subiect deosebit de interesant şi captivant, respectiv arbitrajul ad-hoc conform regulilor Comisiei Naţiunilor Unite în dreptul comerţului internaţional, cu numeroase implicaţii teoretice şi cu o vastă aplicabilitate practică.

Fundamentarea teoretică a subiectului ales constă în necesitatea clarificării, prin prisma unei analize de drept intern, dar şi de drept comparat, a numeroaselor aspecte juridice pe care acest subiect le ridică, ca urmare a existenţei în materie a unei legislaţii bogate şi variate, precum şi a unei jurisprudenţe complexe, care oferă un vast câmp de analiză şi impune efectuarea unor permanente corelări şi sistematizări

Lucrarea nu suferă nici din perspectiva concluziilor generale finale care sintetizează şi dezvoltă necesităţi de lege ferenda (şi mai ales cele originale, cum ar fi definirea conceptelor din arbitraj îngeneral).

Lucrarea “Arbitrajul ad-hoc conform regulilor Comisiei Natiunilor Unite pentru Dreptul Comercial International” prezintă un stil clar, accesibil cititorului, ceea ce este de natură a facilita înţelegerea problematicii de fond şi de a conferi lucrării o reală valoare ştiinţifică. Limbajul juridic şi comun folosit este elevat, denotând un nivel intelectual al autoarei.

În concluzie, într-o analiză generală, precum şi analitică a lucrării, considerăm că aceasta se ridică la un bun nivel ştiinţific şi are o valoare teoretică intrinsecă, dată de analiza sistematică a izvoarelor dreptului românesc şi străin în domeniul supus analizei, dar şi o valoare aplicativă, pentru juriştii români interesaţi în studierea problematicii foarte bogate şi variate a temei.