Noutati legistative Noiembrie 2020

Domeniile de interes:

  • Dreptul muncii și protecției sociale
  • Drept fiscal
  • Dreptul concurenței
  • Drept comercial

HORECA – IMPOZITE REDUSE

Legea nr. 230/2020 vine cu noutăți în sensul că prevede că impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%.

Reducerea urmează să se aplice în anul fiscal următor celui în care este îndeplinit acest criteriu

RIL ADMIS DE ÎCCJ PRIVIND TAXA DE TIMBRU JURICIAR

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis un recurs în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti.

În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că în cazul cazul proceselor începute sub imperiul Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, tuturor cererilor formulate în cadrul acestora, cereri accesorii, incidentale şi incidente procedurale, precum şi căilor de atac, ordinare şi extraordinare, le sunt aplicabile, în ceea ce priveşte taxa judiciară de timbru, dispoziţiile acestei legi, iar nu dispozițiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.

CUMPĂRAREA VECHIMII ÎN MUNCĂ

Conform prevederilor OUG nr. 168/2020, contractul de asigurare socială se încheie doar în scopul obținerii pensiei pentru limită de vârstă şi numai pentru perioade de timp anterioare.

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contract sunt perioadele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

 Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare social.

 Pentru anul 2020, valoarea salariului minim brut pe ţară garantat în plată utilizat la calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate, este în cuantum de 2230 lei. Cota contribuţiei de asigurări sociale prevăzute la art. III alin. (2) din OUG nr. 163/2020 pentru anul 2020 este de 25%, rezultă că suma minimă lunară de plată este de 558 lei.

DESPĂGUBIRI PENTRU PERSOANELE CARE AU SUFERIT PREJUDICII DIN CAUZA UNEI PRACTICI ANTICONCURENȚIALE

Persoanele care a suferit un prejudiciu cauzat de o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi au dreptul de a solicita instanţelor de judecată competente despăgubirea integrală a prejudiciului suferit.

În M.Of.a fost publicată OUG nr. 170/2020 privind acţiunile în despăgubire în cazurile de încălcare a dispoziţiilor legislaţiei în materie de concurenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.

Despăgubirile integrale repun persoanele care au suferit un prejudiciu în situaţia în care s-ar fi aflat dacă legislaţia în domeniul concurenţei nu ar fi fost încălcată. Despăgubirea integrală include pierderea efectivă, profitul de care este lipsită persoana prejudiciată, precum şi plata dobânzii aferente.

Este de reținut faptul că dreptul la acţiunea în despăgubire se prescrie într-un termen de 5 ani. Termenul de prescripţie însă nu începe să curgă înainte de încetarea încălcării legislaţiei în materie de concurenţă şi înainte ca reclamantul să fi cunoscut sau să fi trebuit să fi cunoscut următoarele:

1) comportamentul adoptat şi faptul că acesta constituie o încălcare a legislaţiei în materie de concurenţă;
2) faptul că încălcarea legislaţiei în materie de concurenţă i-a adus un prejudiciu; şi
3) identitatea autorului încălcării.

DECLARAȚIA BENEFICIARULUI REAL

OUG nr. 191/2020 prevede că termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real prevăzut la art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 344 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID –19.